fala stojąca
 
Encyklopedia PWN
fala stojąca,
fala powstała w wyniku interferencji 2 fal o jednakowej częstotliwości, rozchodzących się w przeciwnych kierunkach (np. fal bieżącej i odbitej).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia