ewolucja równoległa
 
Encyklopedia PWN
ewolucja równoległa, ewolucja paralelna,
biol. jeden z przypadków homeomorfii;
w ewolucji równoległej 2 lub więcej linii filogenetycznych przechodzi w swej historii ewolucyjnej przez podobne stadia, osiągając formy zbliżone do siebie; np. komplikowanie się linii przegrodowej i ornamentacji muszli w różnych liniach amonitów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia