eurozarządzanie
 
Encyklopedia PWN
eurozarządzanie,
nowy styl zarządzania przedsiębiorstwami;
pojawił się w związku z powstaniem i rozszerzeniem UE oraz postępującym procesem globalizacji gospodarki; polega na stosowaniu w narodowych przedsiębiorstwach podobnych norm, przepisów i standardów zarządzania; charakteryzuje się: globalnym podejściem do nowych problemów, przejawiającym się m.in. w uwzględnianiu wielokulturowości zatrudnionych i rozumieniu konieczności działania na rzecz ich integracji; dostrzeganiem przez menedżerów problemów szeroko rozumianego otoczenia gospodarczego i społecznego; docenianiem roli czynników motywujących do wydajnej pracy, m.in. przez umożliwienie pracownikom czerpania korzyści z rozwoju firmy, co wpływa na podnoszenie ich jakości życia; odformalizowaniem zarządzania i docenianiem doświadczenia zawodowego średniego personelu; otwartością na potrzeby klientów, docenianiem badań marketingowych mających na celu określenie ich gustów i uwzględnianiem wyników tych badań w planowaniu asortymentu i jakości produkcji.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia