esquire
 
Encyklopedia PWN
esquire
[ıskuạıər; ang. < starofr. escuyer < średniow. łacina scutarius < scutum ‘tarcza’],
w średniow. Anglii giermek, następnie niższy rangą rycerz, potem ang. tytuł honorowy;
od XVI w. tytuł honorowy najstarszych synów rycerzy i reprezentantów młodszych linii arystokracji, od XVII w. przysługujący także niektórym urzędnikom (sędziom pokoju, szeryfom); obecnie tytuł grzecznościowy, pisany niekiedy — w formie skrótu Esq. — na listach, po imieniu i nazwisku adresata.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia