epifora
 
Encyklopedia PWN
epifora
[gr. epiphorá ‘powtórzenie’, ‘dodanie’],
powtórzenie tego samego wyrazu lub zwrotu na końcu kolejnych zdań, członów składniowych, wersów, strof;
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia