energia kinetyczna
 
Encyklopedia PWN
energia kinetyczna,
fiz. część energii mech. układu fiz. (np. ciała sztywnego) zależna od prędkości jego punktów;
w przypadku ciała sztywnego o masie m poruszającego się ruchem postępowym z prędkością v (znacznie mniejszą od prędkości światła) jego energia kinetyczna Ek = mv2/2; energia kinetyczna ciała sztywnego obracającego się z prędkością kątową ω wokół pewnej osi Ek = 2/2, gdzie I — moment bezwładności ciała względem tejże osi; zgodnie z mechaniką relatywistyczną ogólny wzór na e.k. poprawny dla dowolnej prędkości v < c jest następujący; , gdzie m — masa ciała, c — prędkość światła w próżni.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia