emitancja
 
Encyklopedia PWN
emitancja
[łac. emitto ‘wysyłam’],
fiz. wielkość określająca zdolność emisyjną ciała wysyłającego promieniowanie elektromagnetyczne;
e. jest definiowana jako stosunek strumienia (fiz. ) świetlnego (mocy promieniowania) wysyłanego przez element świecącej powierzchni do wielkości tej powierzchni; termin „emitancja” jest obecnie rzadko używany.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia