elipsa
 
Encyklopedia PWN
elipsa
[fr. ellipse < łac. ellipsis < gr. élleipsis ‘opuszczenie’, ‘niezupełność’],
wyrzutnia,
lit. opuszczenie składników zdania, których znaczenia można się jednak domyślać na podstawie kontekstu;
występuje w mowie potocznej jako skrót myślowy; w języku artyst. służy zdynamizowaniu wypowiedzi lit., charakterystyczna gł. dla poezji futurystycznej i awangardowej (tzw. styl eliptyczny).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia