ekstynkcja
 
Encyklopedia PWN
ekstynkcja
[łac. extinctio ‘wygaszenie’],
fiz. osłabienie wiązki światła przechodzącej przez ośrodek (np. powietrze, szkło) zachodzące wskutek pochłaniania i rozpraszania;
miarą zdolności ośrodka do e. jest współczynnik e. — β równy sumie współczynnika absorpcji i współczynnika rozpraszania; jeśli grubość warstwy ośrodka wynosi d, to natężenie wiązki światła I0 ulega osłabieniu: I = I0eβd.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia