ekspansjonizm
 
Encyklopedia PWN
ekspansjonizm
[łac. expansio ‘rozszerzanie (się)’],
zaborcza polityka państw dążących do ekspansji — zajmowania nowych terytoriów i pozyskania nowych rynków zbytu oraz ekonomicznego i politycznego podporządkowania sobie innych państw.
Ekspansjonizm w polityce państw był widoczny już od starożytności, jednak swą klasyczną formę przyjął w epoce nowożytnej (od XVI w.), w szczególności XIX–XX w. (imperializm, kolonializm); współcześnie, ze względu na rozwój prawa międzynarodowego i zakaz użycia siły w stosunkach międzynarodowych, klasyczna definicja ekspansjonizmu straciła znaczenie; współczesne formy ekspansjonizmu wpisuje się w proces globalizacji; oprócz historycznego już ekspansjonizmu politycznego i gospodarczego, wyróżnia się również ekspansjonizm ideologiczny (zimna wojna, ekspansjonizm komunistyczny, fundamentalizm islamski), kulturowy, obyczajowy (amerykanizacja) i językowy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia