ekspandor
 
Encyklopedia PWN
ekspandor
[łac. expando ‘rozszerzam’, ‘rozciągam’],
telekom. układ elektroniczny przeznaczony do wzmacniania sygnału;
wzmocnienie jest tu regulowane automatycznie w zależności od wartości (amplitudy) sygnału wejściowego (jest większe dla większej wartości sygnału); ekspandor jest zazwyczaj umieszczany na końcu toru transmisyjnego w celu przywrócenia dynamiki sygnału uprzednio poddanego kompresji w kompresorze; zespół kompresora i ekspandora, wytworzony w postaci jednego układu scalonego, nazywa się kompandorem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia