egzystencjalistyczna teoria prawa
 
Encyklopedia PWN
egzystencjalistyczna teoria prawa,
współcz. kierunek w ogólnej refleksji nad prawem oparty na założeniach filozofii egzystencjalizmu
egzystencjalistyczna teoria prawa podkreśla swobodę wyboru przez człowieka swej drogi życiowej i związanych z nią wartości oraz odpowiedzialność, którą człowiek za ten wybór ponosi; analizuje prawo jako zjawisko o aksjologicznym przede wszystkim charakterze, tj. odzwierciedlające wartości będące przedmiotem wyboru; egzystencjalistyczna teoria prawa jest zbliżona do innych kierunków filozofii (teorii) prawa, m.in. prawa naturyegologicznej teorii prawa; przedstawiciele: S. Cotta, W. Meihofer, G. Kohn.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia