egzaracja
 
Encyklopedia PWN
egzaracja
[łac. exaratio ‘wyoranie’],
geol. → erozja (lodowcowa).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia