dziekan
 
Encyklopedia PWN
dziekan
[łac. decanus ‘dziesiętnik’],
naukozn. współcześnie, na eur. uniwersytetach profesor lub inny samodzielny pracownik nauk.-dydaktyczny (docent, doktor habilitowany), kierujący wydziałem w szkole wyższej, wybierany przez radę wydziału;
jest członkiem senatu szkoły wyższej; dziekanat — biuro dziekana; prodziekan — zastępca dziekana.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia