dystrofia mięśniowa
 
Encyklopedia PWN
dystrofia mięśniowa,
postępująca choroba mięśni uwarunkowana genetycznie, polegająca na stopniowym zaniku włókienek mięśniowych i zastępowaniu ich przez tkankę łączną i tłuszczową;
rozróżnia się wiele postaci dystrofii mięśniowej postępującej, najczęściej występujące to: rzekomoprzerostowa, strzałkowo-łopatkowa, obręczowo-kończynowa, twarzowo-łopatkowo-ramieniowa, obwodowa i oczno-gardzielowa; leczenie objawowe i fizykoterapeutyczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia