dysjunkcja
 
Encyklopedia PWN
dysjunkcja
[łac. disiunctio ‘rozdzielenie’, ‘niezgodność’],
ekol. przerwa w zasięgu występowania gatunku lub grupy gatunków, której organizmy tych taksonów nie mogą przebyć w naturalny sposób;
dysjunkcja wewnątrzkontynentalna w obrębie jednego bloku kontynentalnego (np. dysjunkcja arktyczno-górska w Europie, powstała w wyniku wędrówek grup organizmów spowodowanych zmianami klimatycznymi epoki lodowej) i dysjunkcja międzykontynentalna (powstała w wyniku np. ułatwionego dalekiego transportu, występowania w przeszłości pomostów lądowych, wędrówek kontynentów).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia