dyfrakcja cząstek
 
Encyklopedia PWN
dyfrakcja cząstek,
fiz. anizotropowe rozproszenie cząstek, które zachodzi w wyniku interferencji fal materii (fale de Broglie’a) rozproszonych na różnych centrach;
prowadzi do powstania charakterystycznych maksimów i minimów natężenia, analogicznych jak przy dyfrakcji fal. D.cz. jest zjawiskiem, w którym przejawia się falowy charakter cząstek (dualizm korpuskularno-falowy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia