dwójnik elektryczny
 
Encyklopedia PWN
dwójnik elektryczny,
układ elektr. o dowolnej wewn. konfiguracji połączeń elementów i wyróżnionych 2 zaciskach (końcówkach).
Ze względu na cechy energet. rozróżnia się dwójniki elektryczne aktywne (czynne), zawierające źródła energii elektr., np. generatory, ogniwa elektr., akumulatory, oraz dwójniki elektryczne pasywne (bierne), nie zawierające takich źródeł; dwójniki elektryczne pasywne z elementami rezystancyjnymi przekształcają energię elektr. w inny rodzaj energii lub w ciepło, z kondensatorami mogą gromadzić energię elektr. w postaci energii pola elektr., z cewkami zaś — w postaci energii pola magnet.; dwójniki elektryczne, w których nie następuje przemiana energii elektr. w ciepło nazywają się bezstratnymi.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia