druga Polska
 
Encyklopedia PWN
druga Polska,
propagandowe hasło mające symbolizować rządy ekipy I sekr. KC PZPR, E. Gierka
celem hasła była odbudowa zaufania społ., zwłaszcza ludzi młodych do PZPR; zakładało zbudowanie w okresie jednego pokolenia tzw. drugiej Polski, w której standard życia ludności dorównywałby standardowi zachodniemu; zapowiadano rozwój budownictwa mieszkaniowego, poprawę warunków socjalnych, zwiększenie nakładów na konsumpcję; obietnic tych nie zrealizowano wskutek błędnej polityki gosp. (doprowadziła do narastającego od 1974 kryzysu) oraz podporządkowania interesów państwa interesom PZPR, zwłaszcza zaś jej kierownictwu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia