drożność szkolna
 
Encyklopedia PWN
drożność szkolna,
zasada oświat. polegająca na organizacyjnie i prawnie przewidzianej dostępności szkół dla uczniów;
istnieją 4 rodzaje d.sz.: 1) drożność zewn. pionowa, umożliwiająca przechodzenie ze szkół niższego typu do szkół wyższego typu (szkoła podstawowa — gimnazjum — szkoła ponadgimnazjalna — szkoła wyższa — studia doktoranckie); 2) drożność zewn. pozioma, gwarantującą przechodzenie uczniów do innych szkół, ale tego samego szczebla; 3) drożność wewn. pionowa, umożliwiająca zmianę klasy z niższego stopnia na wyższy w ramach szkoły tego samego typu; 4) drożność wewn. pozioma, dzięki której uczeń może zmienić klasę w ramach tej samej placówki na klasę równoległą; w praktyce działań oświatowych d.sz. zapewnia się przez odpowiednią strukturę sieci szkolnej, internatów, wprowadzenie systemu stypendialnego czy zagwarantowanie jednolitości programowej i organizacyjnej szkół; d.sz. warunkuje realizację zasady równości oświat., wpływa na poziom awansu szkolnego i zawodowego; stanowi również warunek poprawnej struktury systemu szkolnego w państwie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia