drgania relaksacyjne
 
Encyklopedia PWN
drgania relaksacyjne,
drgania samowzbudne, nieharmoniczne, zachodzące w układach nieliniowych, w których istotną rolę odgrywają siły dysypacyjne (tarcie w układzie mech., opór czynny w układzie elektr.);
charakteryzują się powolnym wzrostem energii układu zasilanego z zewn. źródła energii i gwałtownym jej spadkiem, np. wskutek dużego wzrostu oporów ruchu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia