doświadczalnictwo rolnicze
 
Encyklopedia PWN
doświadczalnictwo rolnicze,
interdyscyplinarna nauka o zasadach i metodach prowadzenia doświadczeń z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej;
doświadczalnictwo rolnicze zajmuje się roślinami uprawnymi (np. doświadczenia nad odmianami), siedliskiem oraz oddziaływaniem różnych zabiegów agrotechn. (np. doświadczenia uprawowe, płodozmianowe, nawozowe); doświadczenia prowadzi się w warunkach kontrolowanych w halach wegetacyjnych, fitotronach, pozwalających dozować niemal każdy czynnik rozwojowy — np. jako doświadczenia wazonowe, lub w warunkach naturalnych — jako doświadczenia polowe; doświadczalnictwo rolnicze powstało w 2. poł. XIX w., dzięki rozwojowi fizjologii roślin, genetyki, chemii rolnej i in.; w Polsce doświadczalnictwem rolniczym zajmują się doświadczalne gospodarstwa rolne, resortowe instytuty nauk. oraz wyższe uczelnie roln. i zakłady PAN.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia