donor protonów
 
Encyklopedia PWN
donor protonów,
chem. cząsteczka lub jon mający zdolność oddawania protonu innemu indywiduum chemicznemu;
donory protonów posiadają 1 lub kilka stosunkowo słabo związanych protonów, które łatwo mogą zostać oderwane; donorami protonów są m.in. kwas solny HCl, kation amonowy NH4+, które w roztworze wodnym uwalniają protony (w postaci hydratowanej — jako jony oksoniowe) zgodnie z reakcjami: HCl + H2O → H3O+ + Cl, NH4+ + OH → H2O + NH3. Pojęcie donoru protonów odgrywa istotną rolę w Brönsteda teorii kwasów i zasad, wg której donory protonów są kwasami (kwasów i zasad teorie).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia