donacja
 
Encyklopedia PWN
donacja
[łac. donatio ‘dar’, ‘darowizna’],
darowizna nadawana za zasługi, w nagrodę;
na ziemiach polskich w okresie zaborów i w Księstwie Warszawskim określenie majątku nieruchomego, głównie dóbr ziemskich, nadanego przez władzę państwową; w zaborze pruskim i rosyjskim od 1773 tworzono donacje dla osób zasłużonych dla zaborców z przejętych dóbr państwowych; szeroko stosowane przez Napoleona I, stanowiły uposażenie przyznawanych przez niego tytułów arystokratycznych; napoleońskie donacje w Księstwie Warszawskim zostały 1813 skonfiskowane i zwrócone państwu; w Królestwie Polskim 1835 ustanowiono donacje o charakterze majoratów dla zasłużonych urzędników rosyjskich, tworzone z dóbr państwowych i skonfiskowanych majątków prywatnych; 1919 donacje na ziemiach polskich przeszły na własność państwa; w Polsce przedrozbiorowej określenie stosowane głównie przez szlachtę w transakcjach kupna–sprzedaży nieruchomości o charakterze wieczystym.
Bibliografia
J. Kaczkowski Donacje w Królestwie Polskim, Warszawa 1917;
M. Senkowska-Gluck Donacje napoleońskie w Księstwie Warszawskim. Studium historyczno-prawne, Warszawa 1968.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia