dolina rzeczna
 
Encyklopedia PWN
dolina rzeczna,
podłużne obniżenie powierzchni Ziemi o jednokierunkowym nachyleniu, powstaje w wyniku erozji wód stale lub okresowo płynących;
jej rozwój jest uzależniony głównie od rodzaju i budowy geologicznej podłoża, rzeźby terenu, reżimu hydrologicznego rzeki oraz od klimatu; rozróżnia się doliny rzeczne zwane gardzielami (wąskie dno, pionowe zbocza), których powiększenie prowadzi do powstania jaru, doliny rzeczne wciosowe (wąskie, niewyrównane dno, strome zbocza rozwarte w kształcie litery V), doliny rzeczne płaskodenne (szerokie, płaskie dno, koryto rzeczne, a niekiedy tarasy zalewowy i nadzalewowe), doliny rzeczne nieckowate (płaskie dno, słabo nachylone zbocza); w wyniku działania wód okresowo płynących powstają doliny rzeczne suche (wąwóz, debrze, parów, ued).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia