dojrzałość szkolna
 
Encyklopedia PWN
dojrzałość szkolna, gotowość szkolna,
stopień rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społ. i fiz. dziecka umożliwiający mu opanowanie treści przewidzianych programem nauczania początkowego oraz przystosowanie się do środowiska szkolnego;
dziecko wstępujące do szkoły powinno wykazać się m.in. umiejętnością rozpoznawania, klasyfikowania, odtwarzania prostych znaków graficznych, rozumienia relacji między zbiorami, umiejętnością współżycia z grupą, rozumienia i wykonywania poleceń.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia