docta ignorantia
 
Encyklopedia PWN
docta ignorantia
[łac., ‘uczona niewiedza’, ‘oświecona niewiedza’],
filoz. termin wprowadzony przez Mikołaja z Kuzy na określenie niemożności poznania Boga za pomocą afirmatywnej teologii (porównania pojęć bytu nieskończonego i bytu skończonego);
docta ignorantia za jedynie słuszny sposób orzekania o Bogu uznaje teologię negatywną (teologia apofatyczna).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia