dochody ludności
 
Encyklopedia PWN
dochody ludności,
ekon. ta część dochodów z czynników produkcji, która trafia do gospodarstw domowych;
dochody ludności nazywa się także dochodami gospodarstw domowych, lub dochodami osobistymi; do podstawowych dochodów ludności zalicza się: płace, dywidendy, transfery od państwa, czynsze, renty, dochody z prowadzenia działalności gospodarczej przez gospodarstwa domowe, dochody z tytułu wykonywania tzw. wolnych zawodów; pomniejszając bieżące dochody osobiste o kwotę podatków osobistych (np. podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek majątkowy), uzyskuje się poziom bieżących rozporządzalnych dochodów ludności; odejmując od tej ostatniej kategorii bieżące wydatki konsumpcyjne, można wyznaczyć poziom bieżących oszczędności gospodarstw domowych (oszczędności osobiste), które stanowią część oszczędności pozyskanych w gospodarce w danym czasie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia