diagram
 
Encyklopedia PWN
diagram
[gr. diágramma ‘zarys’],
graficzne przedstawienie procesu lub struktury, rodzaj wykresu, schematu, grafu;
graficznie przedstawiony plan jakichś czynności (np. diagram pracy fabryki, diagram obliczeń) lub rysunek przedstawiający w umowny, określony sposób zależność pomiędzy danymi wielkościami lub pojęciami; w tym 2. znaczeniu diagram jest używany przede wszystkim w statystyce — diagram statystyczny jest schematycznym przedstawieniem danych i relacji między nimi; diagramy mogą przedstawiać zarówno rozkład jednej cechy statystycznej (np. diagram punktowy, kołowy, pudełkowy, słupkowy, zwany też histogramem), jak również cech wielowymiarowych (diagramy przybierają postać gwiazd, promieni, wielokątów, glifów, a nawet tzw. twarzy Chernoffa).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Diagramy przedstawiające częstość występowania grup krwi u różnych narodowości i grup etnicznych (zgodnie z tabelą) wyk. LogoScript/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia