diagnoza społeczna
 
Encyklopedia PWN
diagnoza społeczna, ekspertyza społeczna,
stwierdzenie częstości występowania określonych zjawisk społ. i zachodzących między nimi zależności;
dziedzina praktycznego zastosowania badań społ. w zakresie formułowania prognoz społ. i rozwiązywania ważnych społecznie problemów; diagnoza społeczna jest wstępnym etapem postępowania badawczego w naukach społ., jednak na ogół diagnozy społeczne są stosowane w odniesieniu do rozpoznania skali i zakresu ważnych procesów i zjawisk, takich jak bezrobocie, ubóstwo, patologie, poziom edukacji, stan zdrowotności; wyniki diagnozy społecznej są podstawą do określenia odchyleń od pożądanego stanu i podjęcia praktycznych działań.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia