di-, dy-
 
Encyklopedia PWN
di-, dy-
[gr. di˜, dis˜, dis ‘dwa razy’],
pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie podwójny, dwukrotny, dwoisty;
np. dimer, dipol, dychromatyczny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia