destylacja membranowa
 
Encyklopedia PWN
destylacja membranowa,
membranowa metoda rozdzielania mieszanin ciekłych;
w procesie destylacji membranowej niezwilżalna mikroporowata membrana izotropowa oddziela 2 ciecze — zwykle po jednej jej stronie jest roztwór wodny składnika wydzielanego, a po drugiej woda, utrzymywana w temperaturze niższej niż temperatura roztworu; przez membranę, ze względu na jej niezwilżalność, dyfundują tylko pary znad roztworu o wyższej temperaturze (retentatu) i kondensują po stronie zimnej cieczy (destylatu), co umożliwia zatężenie roztworu; o prędkości przepływu par decyduje różnica ciśnień pary po obu stronach membrany, zależna od różnicy temperatur; rozróżnia się 2 zasadnicze rodzaje transportu pary przez membranę: a) dyfuzję molekularną pary przez warstwę gazów niekondensujących zawartych w porach membrany; b) przepływ konwekcyjny pary przez pory w przypadku całkowitego usunięcia gazów obojętnych z porów membrany, prędkość przepływu zależy wówczas od stosunku rozmiarów porów do drogi swobodnej cząsteczki pary wodnej; destylacja membranowa jest przedmiotem licznych badań, m.in. nad wykorzystaniem jej do otrzymywania ultraczystej wody, zatężania roztworów elektrolitów.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia