derywatograf
 
Encyklopedia PWN
derywatograf
[łac.-gr.],
dawniej używany przyrząd, który podczas analizy termicznej substancji umożliwiał jednoczesne wykonywanie pomiarów i rejestrację krzywej termograwimetrycznej i różnicowej krzywej termograwimetrycznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia