delimitacja
 
Encyklopedia PWN
delimitacja
[łac.],
dokładne określenie i wytyczenie granicy państwa, dokonywane zwykle przez mieszaną komisję, zgodnie z umową międzynarodową;
terminem tym określa się niekiedy czynność oznaczania granicy specjalnymi znakami, czyli tzw. demarkację; delimitacją nazywa się także rozgraniczenie obszarów mor. państw sąsiednich (wód wewn., morza terytorialnego, wyłącznej strefy ekon., szelfu kontynent.), dokonywane na podstawie umów międzynar. lub wyroków sądowych albo arbitrażowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia