degeneracja kodu genetycznego
 
Encyklopedia PWN
degeneracja kodu genetycznego,
nadmiarowość kodu genetycznego, przejawiająca się tym, że określony aminokwas jest kodowany przez więcej niż jeden kodon (kodony synonimiczne).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia