defektoskopia
 
Encyklopedia PWN
defektoskopia
[łac. defectus ‘brak’, gr. skopéō ‘patrzę’],
techn. zespół metod nieniszczącego wykrywania wad materiałów (gł. metali i stopów), które dzięki temu mogą być stosowane w kontroli jakości półwyrobów lub wyrobów gotowych;
niekiedy używana nazwa wszystkich badań nieniszczących.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia