decyzja
 
Encyklopedia PWN
decyzja
[łac. decisio ‘ugoda’, ‘postanowienie’, ‘rozstrzygnięcie’],
filoz.:
1) w tradycji filozoficznej decyzję rozpatrywano często jako zespół działań rozumnych intelektu i woli, zmierzających do osiągnięcia konkretnego dobra; proces podejmowania decyzji przedstawia się tu jako szereg następujących po sobie aktów intelektu i woli, w których dokonuje się doboru właściwych środków mających prowadzić do urzeczywistnienia celu;
2) psychol. w pewnych kierunkach psychologicznych (np. szkoła würzburska) wyróżnia się procesy decyzyjne obok innych aktów psychicznych; składają się nań akty przeddecyzyjne (rozpoznanie możliwości, przewidywanie skutków), akty wyboru oraz akty podecyzyjne, np. oceny dokonanego działania.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia