de L’Hospitala reguła
 
Encyklopedia PWN
de L’Hospitala reguła,
mat. twierdzenie ułatwiające obliczanie granic wyrażeń nieoznaczonych postaci 0/0 lub ∞/∞: jeśli f i g są funkcjami różniczkowalnymi na pewnym przedziale (a, b) ⊂ ℝ, x0 jest punktem skupienia tego przedziału i lub , a ponadto granica istnieje i jest równa A, to granica też istnieje i jest równa A;
np. aby obliczyć
lub , znajduje się oddzielnie pochodne funkcji stojących w liczniku i mianowniku, a następnie — granice ilorazu pochodnych, np.:
,
.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia