darowizna
 
Encyklopedia PWN
darowizna,
prawo umowa, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.
W prawie polskim przedmiotem darowizny mogą być różne przysporzenia, np. przeniesienie własności rzeczy, zapłata pieniężna, zwolnienie z długu; jeżeli darowizna polega na przeniesieniu własności nieruchomości albo ma być wykonana dopiero w przyszłości (przyrzeczenie darowizny), oświadczenie darczyńcy wymaga zachowania formy aktu notarialnego (pod rygorem nieważności); darczyńca może odwołać przyrzeczenie darowizny, jeżeli jego stosunki majątkowe tak się zmieniły, że nie może jej wykonać bez uszczerbku dla własnego utrzymania lub na skutek rażącej niewdzięczności obdarowanego. W niektórych systemach prawnych (ale nie w prawie polskim) do ważności darowizny jest wymagane, aby nastąpiło rzeczywiste oddanie rzeczy we władanie obdarowanego połączone ze zrzeczeniem się prawa własności. W prawie francuskim, aby darowizna była skuteczna, jest wymagana pisemna zgoda obdarowanego na jej przyjęcie; natomiast w prawie anglosaskim uznaje się darowiznę za skuteczną nawet wtedy, kiedy zgoda obdarowanego została wyrażona w sposób milczący lub jej istnienia można się domyślać oceniając sam fakt przekazania darowizny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia