czterech barw zagadnienie
 
Encyklopedia PWN
czterech barw zagadnienie,
mat. hipoteza, wysunięta 1852 przez F. Guthriego, głosząca, że każdą mapę na płaszczyźnie można pokolorować 4 barwami w taki sposób, by państwa mające wspólny odcinek granicy miały różne barwy.
Twierdzenie zostało udowodnione dopiero 1976 przez K. Appela i W. Hakena (za pomocą komputera); 1997 N. Robertson, D. Sanders, P. Seymour i R. Thomas podali znacznie uproszczony dowód; zagadnienie czterech barw miało wielki wpływ na rozwój teorii grafów.
Bibliografia
Matematyka współczesna. Dwanaście esejów, red. L.A. Steen, Warszawa 1983.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia