czerw
 
Encyklopedia PWN
czerw,
robakowata, beznoga larwa muchówek krótkoczułkowych (gł. gzów i gzików) o bardzo jednolitej budowie bez wyraźnie wyodrębnionej głowy;
również określenie larw niektórych błonkówek; w pszczelarstwie czerwiami są nazywane stadia rozwojowe pszczoły miodnej (czerw pszczeli).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia