czarownic procesy
 
Encyklopedia PWN
czarownic procesy,
procesy sądowe przeciwko osobom oskarżonym o czary, organizowane w Europie od średniowiecza do XVIII w., w Ameryce Północnej w XVII–XVIII w.;
w zachodniej Europie — zarówno w krajach katolickich, jak i protestanckich — procesy czarownic nasiliły się w 2. połowie XVI w., szczególnie wiele ofiar pochłonęły w Niemczech w okresie wojny trzydziestoletniej 1618–48; w skali masowej ustały niemal zupełnie pod koniec XVII w., ostatni odbył się 1782 w Szwajcarii; zaniżone szacunki podają kilkudziesiąt tys. ofiar procesów czarownic, zapewne zawyżone przekraczają 0,5 mln (w dawniejszej literaturze nawet 1–2 mln); w Polsce pierwszą „czarownicę” stracono 1511 w Poznaniu, jednak w XVI w. procesy czarownic były stosunkowo nieliczne; nasiliły się one w 2. połowie XVII w., a zwłaszcza w XVIII w. w czasach saskich, gdy stracono prawie połowę sądzonych w Polsce „czarownic”; dawne szacunki, znacznie zawyżone (brak źródeł), oceniały ogólną liczbę spalonych osób na ziemiach Rzeczypospolitej na 15–20 tys., obecnie obniża się ją nawet poniżej 1 tys.; karę śmierci za czary zniesiono 1776.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia