czarnoziemy
 
Encyklopedia PWN
powstają najczęściej z utworów pyłowych pod wpływem roślinności stepowej (darniowy proces); należą do najżyźniejszych gleb, odznaczają się zasobnością w próchnicę i składniki pokarmowe, obojętnym lub zasadowym odczynem oraz dobrymi właściwościami fizycznymi; plonowanie na czarnoziemach może być ograniczane przez: a) erozję, zwłaszcza wietrzną (tzw. czarne burze), spowodowaną niedoborem wilgotności w okresie intensywnych wiatrów, b) brak wystarczającej ilości wody do uzyskania wysokich plonów, c) możliwość zasolenia gleby. W Polsce czarnoziemy są spotykane płatami na lessach i są najczęściej zdegradowane.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia