cysteina
 
Encyklopedia PWN
cysteina,
endogenny aminokwas zawierający grupę tiolową –SH, powszechny składnik białek;
cysteina jest składnikiem tripeptydu glutationu; bierze udział we wszystkich procesach, w których są zaangażowane grupy zawierające siarkę; cysteina spełnia funkcje obronne organizmu, wiążąc wiele substancji trujących (np. jony metali ciężkich, związki arsenu, cyjanki, węglowodory aromatyczne); cysteina wchodzi w skład centrów aktywnych wielu enzymów, tzw. enzymów tiolowych; z 2 cząsteczek cysteiny tworzy się, przez odwodornienie, cystyna zawierająca wiązanie disiarczkowe; ta odwracalna reakcja ma duże znaczenie w powstawaniu struktury przestrzennej białek i tworzeniu układów oksydoredukcyjnych w komórce.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia