cynoorganiczne związki
 
Encyklopedia PWN
cynoorganiczne związki,
związki metaloorg. o cząsteczkach, które zawierają bezpośrednie wiązanie węgiel–cyna;
najtrwalsze są pochodne cyny czterowartościowej, np. tetrametylocyna Sn(CH3)4 — ciecz, temperatura wrzenia 77°C, trwała do temp. 400°C, odporna na działanie wody i powietrza; pochodne cyny dwuwartościowej są nietrwałe, ulegają polimeryzacji i dysproporcjonowaniu; związki cynoorganiczne są stosowane jako składniki katalizatorów, stabilizatory tworzyw sztucznych, w produkcji środków ochrony roślin oraz jako środki pomocnicze w przemyśle papierniczym i tekstylnym; wodorki trialkilo- i triarylocynowe są stosowane w syntezie org. jako selektywne reduktory.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia