cygański język
 
Encyklopedia PWN
cygański język, język romani,
język nowoindoaryjski, silnie zróżnicowany dialektalnie, zwłaszcza pod względem słownictwa i składni;
w środkowej i wschodniej Europie, gdzie Cyganie zachowali swą odrębność etniczno-kulturową, rozróżnia się 2 zespoły dialektów (północny i południowy); Cyganie pol. posługują się 4 grupami dialektycznymi j.c.: dialektem Cyganów nizinnych, dialektem Cyganów górskich oraz kelderari i lowari; najstarsze zapisy j.c. w Europie z XVI w.; od niedawna literatura pisana (np. twóczość poetki Papuszy w Polsce).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia