cyfry znaczące
 
Encyklopedia PWN
cyfry znaczące, cyfry wartościowe,
mat. w zapisie dziesiętnym danej liczby wszystkie cyfry z wyjątkiem początkowych zer;
np. liczba 15,00279 ma siedem cyfr znaczące — 1, 5, 0, 0, 2, 7, 9; liczba 0,0049 — dwie cyfry znaczące, 4 i 9; do c.z. zalicza się nadto te zera końcowe, które nie wynikły z zaokrąglenia, lecz z rachunku; np. liczba przybliżona 1200, zaokrąglona z dokładnością do ±50, ma tylko dwie cyfry znaczące, 1 i 2, natomiast przy dokładności do ±5 miałaby trzy cyfry znaczące — 1, 2, 0.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia