collège
 
Encyklopedia PWN
collège
[kolẹż],
we Francji państw. ogólnokształcąca szkoła średnia (II poziom kształcenia), która zgodnie z ustawą z 1975 obejmuje kształceniem obowiązkowym młodzież w wieku 11–16 lat;
kształcenie w collège’u jest realizowane w 2 etapach: w tzw. cyklu obserwacji (2 lata), w którym kładzie się nacisk na tzw. ogólną wiedzę, oraz w cyklu orientacyjnym, w którym kształcenie ma charakter ukierunkowany zgodnie z zainteresowaniami ucznia; uczeń ma do wyboru 3 kierunki: humanist., mat.-przyr. i techn.; collège przygotowuje do podjęcia dalszej nauki na III poziomie kształcenia w 2–3-letnich sprofilowanych liceach: humanist. (filol.), mat.-fiz., biol.-chem., których ukończenie, uwieńczone bakalaureatem, uprawnia do podjęcia studiów wyższych, albo w 3-letnich liceach zaw.: techn. lub pedag., których ukończenie umożliwia podjęcie studiów w wyższych szkołach zaw. (inżynierskich lub pedag.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia