collège technique
 
Encyklopedia PWN
collège technique
[kolẹż teknịk],
we Francji typ szkoły, która przyjmuje na podstawie egzaminu uczniów collège’u po tzw. cyklu obserwacji;
nauka w c.t. trwa 3–5 lat; po 3 latach uzyskuje się tytuł technika, po 5 i złożeniu egzaminu uzyskuje się techn. bakalaureat (baccalauréat technique), co uprawnia do podjęcia studiów w wyższych uczelniach technicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia