cieśniny międzynarodowe
 
Encyklopedia PWN
cieśniny międzynarodowe,
cieśniny mor. łączące morza, nad brzegami których znajdują się terytoria różnych państw i stanowią w związku z tym międzynar. szlaki komunik.
jeżeli cieśnina jest tak wąska, że przepływ statków nie może odbywać się inaczej niż przez morze terytorialne państwa nadbrzeżnego, jest to cieśnina terytorialna; jeżeli szerokość cieśniny na całej jej długości przekracza podwójną szerokość morza terytorialnego państwa lub państw nadbrzeżnych, wówczas na wodach cieśniny położonych poza granicami morza terytorialnego obowiązuje wolność żeglugi i przelotu. W terytorialnych cieśninach międzynarodowych obowiązuje prawo nieszkodliwego przepływu dla statków i okrętów wojennych, którego to prawa w czasie pokoju nie można zawiesić. Konwencja O prawie morza z 1982 wprowadziła w cieśninach międzynarodowych prawo przejścia tranzytowego, które obejmuje m.in. przepływ okrętów wojennych (również w zanurzeniu) i przelot samolotów cywilnych i wojsk.; niektóre cieśniny międzynarodowe mają szczególną sytuację prawną określoną umowami międzynarodowymi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia